Opravujeme na počkanie aj počas núdzového stavu. Všetky naše pobočky v nákupných centrách sú otvorené denne podľa otváracích hodín konkrétneho centra, centrály Bratislava a Košice 8:00-17:00.

HOTLINE - 02 / 20 60 00 60

Zo života PCexpres

Mali by ste sa chrániť pred modrým svetlom?

19.10.2020

Modré svetlo tvorí prirodzenú súčasť slnečného žiarenia. Jeho spektrum má vlnovú dĺžku v rozsahu od 380 do 525 nm a spolu s ostatnými farebnými zložkami (červeným, oranžovým, žltým a zeleným svetlom) tvoria viditeľnú časť slnečného svetla. Čo sa vzťahu vlnovej dĺžky a energie týka, platí, že svetlo s dlhšími vlnami má menej energie ako svetlo s nižšou vlnovou dĺžkou. Na jednom konci spektra sa tak nachádza nízkoenergetické infračervené žiarenie (má široké vlny) a na druhom zasa žiarenie ultrafialové, s vysokou energiou (a úzkymi vlnami). Ľudským okom viditeľné svetlo je medzi nimi.

 

Okuliare so špeciálnymi sklami, ktoré blokujú modré svetlo.

 

Ako je známe, ultrafialové (UV) žiarenie, práve vďaka svojej vysokej energii, spôsobuje opálenie pokožky, zvýšenú produkciu vitamínu D, ale aj nebezpečné ochorenia kože. Keďže modré svetlo má bližšie k UV žiareniu, jeho energia je najvyššia z celého viditeľného spektra. Z hľadiska zdravotného účinku sa zvykne spomínať najmä takzvané HEV (z angl. High-energy Visible Light), teda svetlo s vlnovými dĺžkami 380 - 450 nm. HEV tvorí hranicu medzi viditeľným svetlom a UV žiarením.

 

Hrozby a výhody modrého svetla (HEV)

Podobne ako je tomu pri UV žiarení, aj dôsledky pôsobenia modrého svetla na ľudský organizmus sú výsledkom komplexných biochemických mechanizmov, ktoré nemožno zjednodušovať. Prvým z dôležitých faktorov, ktoré tu zohrávajú úlohu je zdroj modrého svetla. Slnečné žiarenie je všade okolo nás a až na extrémne výnimky sme naň ako druh pomerne dobre adaptovaní. Mimochodom, je to práve HEV, ktoré dáva svojou schopnosťou rozptylu pri styku s vodou v atmosfére oblohe modrú farbu.

 

Slnečné lúče žiariace medzi stromami.

 

Väčšie obavy už vznikajú pri HEV svetle umelého pôvodu – z fluorescentných a LED žiaroviek, či z obrazoviek elektronických zariadení. Nejde tu pritom ani tak o jeho množstvo, či intenzitu, ako skôr o dlhý čas, ktorý pri tomto svetle trávime.

 

Druhým podstatným faktom je, že ľudské oko nedokáže modré svetlo veľmi dobre prirodzene blokovať. Rohovka a šošovka, spoľahlivo brániace prieniku UV žiarenia, nefungujú ako ochrana pred HEV.

 

Čo môže modré svetlo po prieniku do oka pri dlhšom pobyte pred obrazovkou spôsobiť? Dostupný výskum je limitovaný, no i napriek tomu naznačuje súvislosti medzi HEV a určitými zdravotnými problémami. Je potrebné podotknúť, že existujú aj autoritatívne inštitúcie, napríklad Americká akadémia očného lekárstva (AAO), ktoré opakovane zdôrazňujú, že modré svetlo z displejov nie je nebezpečné a nabádajú skôr k zodpovednejšiemu používaniu digitálnych zariadení (teda obmedziť čas pred obrazovkou a robiť si časté prestávky).

 

Muž pracujúci pred tromi monitormi.

Ľahký rozptyl modrého svetla môže byť príčinou jeho ťažšej zamerateľnosti ľudským okom a tým aj zvýšenej záťaže zrakového orgánu. Pri emisii HEV displejom digitálneho zariadenia dochádza k zníženiu kontrastu, čo robí sledovanie obsahu namáhavejším. Častými symptómami zvýšenej námahy sú suché oči, bolesti hlavy a rozmazané videnie.

 

Fakt, že modré svetlo preniká až na sietnicu sa stal podnetom pre skúmanie jeho vplyvu na toto citlivé nervové tkanivo pokrývajúce až 2/3 očnej buľvy. Doterajšie laboratórne štúdie skôr potvrdzujú obavy, že následkom môže byť strata citlivosti, ak nie priamo poškodenie.

 

Veľa sa tiež spomína negatívny účinok modrého svetla na množstvo a kvalitu spánku, hormonálnu rovnováhu, biorytmus organizmu (najmä ak sú oči vystavené HEV vo večernom čase), či dokonca možná spojitosť so závažnými ochoreniami ako obezita, rakovina a cukrovka. Pri podobných tvrdeniach je namieste istá dávka kritického skepticizmu a nutnosť overovať ich pôvod, citované zdroje informácií a podobne.

 

Ak je modré svetlo hoci len minimálne škodlivé, prečo sa mu prosto nevyhýbať vždy a všade? Lebo má aj pozitívne účinky. Výskum ukázal súvis so zvýšenou bdelosťou, lepšou náladou i kognitívnou funkciou. V ranných hodinách pôsobí modré svetlo povzbudzujúco a pripravuje telo na deň, ktorý má pred sebou. Naznačuje sa aj možný terapeutický účinok HEV pri ochorení zvanom sezónna afektívna porucha.

 

Herný širokouhlý prehnutý monitor.

 

Ako eliminovať modré svetlo?

Chrániť sa pred modrým svetlom, popri častých prestávkach v sledovaní displejov, je možné dvoma spôsobmi – eliminovať jeho emisie zo zdroja, alebo zabrániť jeho styku s očnou sietnicou.

 

Softvér

Na zmiernenie intenzity HEV svetla vyžarovaného z obrazoviek a displejov existujú špeciálne aplikácie. Ich primárnou úlohou je prispôsobiť svetlo vychádzajúce z obrazovky aktuálnej fáze dňa, počas ktorej užívateľ zariadenie používa. V ostatných rokoch si popularitu získali nasledovné z nich.

 

  1. 1.      f.lux

F.lux je v súčasnosti pravdepodobne najobľúbenejšou appkou tohto druhu. Jej verzie pokrývajú všetky hlavné operačné systémy – Windows, Linux, Mac OS, iOS a Android. Cieľom aplikácie je imitovať reálne farebné spektrum z fyzického prostredia užívateľa – večer by mali prevládať teplejšie farby, cez deň by mal monitor emitovať spektrum podobné slnečným lúčom. Pri výpočtoch sa f.lux opiera o geografickú lokáciu užívateľa.

 

  1. 2.     Iris

Iris je druhou aplikáciou dostupnou pre všetky operačné systémy. K jej prednostiam patrí, že ide v podstate o sériu produktov (verzií) určených na špecifické účely. Mini zaberá minimum pamäte, micro je štandardnou verziou, addon je kód určený pre webstránky a Iris OS je integrovaná priamo do Linux Ubuntu.

 

  1. 3.     Twighlight

Táto appka, dizajnovaná vývojárskym tímom z Českej republiky, je určená pre Android. Ponúka celý rad extra nastavení umožňujúcich vyššiu flexibilitu z pohľadu užívateľa. Ten si môže vybrať nielen periódy spustenia filtrov, ale napríklad aj špecifikovať, na ktoré komponenty grafického rozhrania budú aplikované, alebo či sa má appka riadiť takzvaným občianskym západom slnka.

 

  1. 4.     Natívne módy vo Windows a Mac/iOS

Filtre modrého svetla sú tiež štandardnou výbavou moderných verzií operačných systémov samotných. Windows 10 prichádza s jednoduchou možnosťou manuálneho nastavenia nočného svetla ako i presného času jeho účinnosti. Mac/iOS ponúkajú zasa natívnu appku Night Shift pracujúcu s geolokáciou, pomocou ktorej určí čas súmraku a spustí filtre.

 

Nastavenie nočného svetla Night Shift v iOS prostredí. Nastavenie nočného svetla vo Windowse.

 

Hardvér

„Hardvérové“ riešenia blokácie HEV zahŕňajú ochranu displeja v podobe fólií a špeciálnych skiel. Lepiace fólie sú dostupné v rozmeroch vhodných nielen pre smartfóny, ale aj menšie zariadenia ako sú smart hodinky, fitness náramky a podobne. Pevné, odnímateľné filtre sú vhodné pre väčšie obrazovky – monitory PC počítačov a laptopov.

 

Dopytu po flexibilite v nastaveniach emisie svetla z displejov sa adaptoval aj vývoj obrazoviek samotných. Niektoré nové typy monitorov sa vyrábajú s vbudovaným filtrom modrého svetla. Technológia sa nazýva „Low Blue Light“, alebo LBL. Ide v podstate o redukciu kanála modrého svetla, ktorá sa dá na väčšine monitorov dosiahnuť aj manuálne, no s LBL je celý proces oveľa komfortnejší.

 

Okuliare

K možným spôsobom ochrany pred modrým svetlom patria aj okuliare. Vyrábajú a marketujú sa s cieľom osloviť jednak špecifické cieľové skupiny užívateľov, napríklad hráčov videohier, no tiež ľudí nosiacich dioptrické okuliare na predpis. Pre tých posledne spomínaných existuje aj možnosť pridania dodatočnej ochrannej vrstvy na existujúce dioptrické sklá.

 

Okuliare so špeciálnymi sklami, ktoré blokujú modré svetlo.

 

S okuliarmi proti modrému svetlu sa však spájajú aj určité kontroverzie – britská sieť predajní Boots Opticians dostala v minulosti pokutu za zavádzajúcu reklamu, ktorú autority vyhodnotili ako prehnanú kvôli tvrdeniam o preventívnych zdravotných benefitoch.

Späť na zoznam článkov

Kontakt Zobraziť desktop verziu

© PCexpres s.r.o. 2004 - 2020 | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok


© 2020 PCexpres

Chat


Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov

Napíšte nám