Opravujeme na počkanie aj počas núdzového stavu. Všetky pobočky máme otvorené.

HOTLINE - 02 / 20 60 00 60

Zo života PCexpres

QLED vs OLED televízie

01.10.2020

S vývojom napredujúcim míľovými krokmi sa spotrebitelia ocitajú v situácii, kedy výber nového televízora vyžaduje zorientovať sa v zmesi skratiek a odborných výrazov. A len čo sa v povedomí širšej verejnosti jeden pojem udomácni, už sa v marketingu noviniek na trhu objaví nový. Technickým špecifikáciám posledného obdobia kraľujú skratky QLED a OLED. Ak sa chystáte kupovať nový TV prijímač, technológiám ktoré označujú by ste mali porozumieť.

 

QLED

 

QLED (Quantum Dot LED TV) je produktom firmy Samsung, ktorá pôsobí ako partner a dodávateľ týchto displejov aj pre viaceré ďalšie značky. V podstate tu ide o vylepšenie existujúceho LCD displeja obohatením o novú vrstvu filtrujúcu svetlo. Táto vrstva pozostáva z takzvaných kvantových bodov (Quantum dots), nazývaných aj nanokryštalické polovodiče.

 

Pre ľahšie pochopenie toho, čo znamená QLED je dobre si pripomenúť ako funguje štandardné LCD na báze LED. Svetlo vyžarujú modré LED diódy pokryté vrstvou žltého fosforu, z ktorej už vychádza svetlo bielej farby. Toto svetlo následne zasahuje vrstvu červených, zelených a modrých bodov, označovaných aj ako subpixely. Rôznymi kombináciami týchto troch farieb (RGB) je možné dosiahnuť obrovské spektrum ostatných farieb a práve to je aj úlohou subpixelov. Divák po prechode svetla subpixelmi vníma pomerne verné reprodukcie farieb z pôvodného filmového záberu.

 

QLED 8K televízie značky Samsung.

 

Čo je QLED TV? Kvantovébody, ktoré QLED pridáva do LCD displeja, tvoria mikroskopické kryštalické molekuly typické tým, že svetlo pri prechode nimi mení farbu. Na akú farbu sa svetlo mení závisí od veľkosti každého kvantového bodu, čo umožňuje skvelú kontrolu výstupu.

 

Vrstva kvantových bodov je pridaná medzi zdroj svetla a vrstvu subpixelov. Kvantové body sú dvoch veľkostí, produkujúcich červené a zelené svetlo. Obmenou oproti klasickému LCD je aj to, že modré LED diódy (zdroj svetla) nie sú ničím prekryté a svetlo, ktoré z nich vychádza je modrej, nie bielej farby. Výrobcovia QLED veria, že svetlo filtrované kvantovými bodmi je čistejšie a subpixely tak z neho dokážu lepšie „namiešať“ žiadané farby.

 

Vrstva kvantových bodov je tak skôr novým komponentom LCD, ako kompletne novou technológiou. Svetlo je prenášané zo zdroja cez viaceré vrstvy, hovorí sa preto tiež, že ide o „transmisívnu“ formu zobrazenia.

 

OLED

 

Princíp OLED (Organic LED) je odlišný a nazýva sa aj „emisívny“. Spočíva vo vyžarovaní (emisii) cieľových farieb priamo z množstva malých pixelov, ktorými firma LG, hlavný producent OLED, nahradila systém zdrojového svetla a filtrov.

 

OLED 8K televízor značky LG.

 

Prvou zrejmou výhodou OLED v porovnaní s LCD je, že keďže z displeja ubudlo niekoľko materiálnych vrstiev, výsledná hrúbka obrazovky je oveľa menšia. Supertenké displeje sú dizajnovo veľmi atraktívne. Druhou prednosťou je priama kontrola farby každého jednotlivého pixelu, čo prináša hladký a plynulý obraz plný farieb i kontrastu.

 

Čo presne je OLED displej? Zjednodušene povedané, OLED tvoria anóda a katóda uzatvorené v pružnom substráte. Medzi nimi sa nachádzajú vodivé vrstvy a organická vrstva emitujúca svetlo. Tá sa pri prechode elektrónov z anódy do katódy rozžiari.

 

QLED vs OLED v roku 2020

 

V čom spočívajú prednosti každej z týchto technológií a ako obstoja aktuálne modely zoči-voči v najčastejšie sledovaných kategóriách výkonnosti a efektivity?

 

Kontrast

Kontrast tvorí rozdiel medzi najtmavším a najsvetlejším bodom obrazu. TV, ktoré dokáže vygenerovať skutočnú čiernu farbu dosiahne dobrý kontrast ľahšie, lebo v porovnaní s pravou čiernou vystúpia svetlejšie farby výraznejšie do popredia. Tu má zjavne navrch OLED, ktorá čiernu dosiahne tak, že dané pixely prosto vypne. QLED sa snaží maximálne stlmiť svetlo, čo však neprináša dokonalý výsledok.

 

Jas

Uniformný zdroj svetla je pre jas nespornou výhodou a lúče očistené prechodom cez vrstvu kvantových bodov v QLED systéme k nej ešte pridávajú. Individuálne pixely OLED jednoducho nemajú dostatočný potenciál na vytvorenie silnejšieho svetla.

 

Farby

Saturácia farieb a ich vernosť je u oboch konkurentov na veľmi vysokej úrovni a pomyselného víťaza je ťažké určiť. QLED i OLED sú v tomto ohľade oveľa ďalej ako štandardné LCD alebo plazmové obrazovky.

 

OLED televízor.

 

Čas odozvy, oneskorenie vstupu a frekvencia obnovenia

Čas odozvy je údaj o tom ako dlho pixelu trvá, kým prejde do nového stavu. Rýchlejší čas odozvy znamená ostrejší obraz. Rozdiel medzi QLED a OLED je vskutku markantný – pre QLED je to 2 – 8 milisekúnd a pre OLED pozoruhodných 0,1 milisekundy.

 

Oneskorenie vstupu, čiže čas medzi užívateľskou interakciou (stlačenie herného ovládača) a zobrazením očakávaného výsledku na obrazovke, ako aj frekvencia obnovenia, teda počet obnovení zobrazenia za sekundu, sú parametrami, ktoré budú zaujímať hlavne hráčov videohier.

 

Oneskorenie vstupu je u oboch typov veľmi nízke a bude vyhovovať aj tým najnáročnejším požiadavkám.

 

Čo sa frekvencie obnovenia týka, tá sa u videohier, na rozdiel od TV programu, zvykne meniť spolu so zmenou zobrazovanej scény. Ak chcete aby váš nový televízor reagoval čo najrýchlejšie aj pri týchto zmenách, mal by disponovať funkciu VRR (Variable Refresh Rate). Viaceré produkty QLED i OLED ju už obsahujú.

 

Uhol sledovania

Najlepším uhlom sledovania QLED je kolmý pri pohľade priamo do stredu. S pohybom diváka do strán sa znižuje jas, kvalita farieb i kontrast. U OLED produktov sa kvalita obrazu nemení do uhla 84 stupňov, čo umožňuje identický zážitok napríklad pre viacerých divákov sediacich vedľa seba na pohovke.

 

Veľkosť

Absolútnou veľkosťou sa oba typy vyrovnajú, no OLED je pri rovnakej uhlopriečke oveľa drahší. Pri rozmere uhlopriečky nad 80 palcov môže byť rozdiel v cene až trojnásobný.

 

Životnosť

Základný systém LED LCD má za sebou oveľa dlhšiu overenú minulosť ako konkurent. A hoci QLED je dostupný len krátko, žiadny dramatický pokles životnosti v porovnaní s LCD sa neočakáva. Koľko vydrží OLED TV? LG tvrdí, že kvalita jasu klesne na polovicu až po viac ako päťdesiatich rokoch. Ako tento odhad obstojí v realite ukáže čas.

 

Retencia obrazu a riziko „zahorenia“

Pri oboch typoch displejov sa z času na čas môže vyskytnúť problém známy ako retencia obrazu. Nastáva vtedy, keď sa na obrazovke zobrazuje tieň predošlého obrazu, ktorý už nie je aktuálny. Často je to napríklad logo televíznej stanice prítomné v rohu obrazovky počas dlhšieho sledovania daného kanála. Matný obrys potom vidno aj po prepnutí.

 

OLED je, kvôli emisívnej povahe zobrazenia, náchylnejší aj k oslabeniu jednotlivých pixelov. Takzvané riziko zahorenia znamená možnosť, že pixel natrvalo stratí časť svojho jasu. Degraduje potom na nižší stupeň, v ktorom viditeľne „nestíha“ s okolitými plne funkčnými pixelmi.

 

Energetická spotreba

V úspore elektrickej energie QLED vs OLED to vyznieva lepšie pre OLED. Silné zdrojové svetlá v pozadí systému QLED sú energeticky náročnejšie.

 

Pohodlie pre oči

Únavu očí spôsobuje najmä modrá časť svetelného spektra. Podľa dostupných nezávislých testov ho produkujú viac obrazovky na báze LED LCD.

 

Cena

I napriek tomu, že cena OLED vďaka rastúcej konkurencii (Philips, Vizio) stále klesá, dostupnejšie sú stále televízory QLED. Existuje tiež širšia ponuka zahŕňajúca všetky cenové kategórie.

 

 QLED vs OLED

QLED

OLED

Hlavný producent

Samsung

LG

Princíp zobrazenia

transmisívny - LED s vrstvou kvantových bodov

emisívny - jednotlivé pixely svietia samostatne

Kontrast

horší - čiernu tvorí tlmenie svetla

lepší - čiernu tvorí vypnutie pixelu

Jas

lepší - silné zdrojové svetlo + kvantové body

horší - svietia len pixely

Farby

výborné

výborné

Čas odozvy

2 - 8 milisekúnd

0,1 milisekundy

Oneskorenie vstupu

nízke

nízke

Frekvencia obnovenia

dobré s funkciou VRR

dobré s funkciou VRR

Uhol sledovania

horší - iba kolmo na stred v dokonalej kvalite

lepší - až do uhla 84 stupňov v dokonalej kvalite

Veľkosť

pomerne lacnejší pri identickej uhlopriečke

až trikrát drahší pri väčších rozmeroch

Životnosť

dobrá, s overenou históriu LED LCD

otázna, čas ukáže

Retencia obrazu

občasný problém

občasný problém

Riziko zahorenia

nie

áno

Energetická spotreba

menej úsporný - silné zdrojové svetlo

úspornejší

Pohodlie pre oči

nižšie - viac modrého svetla

vyššie - menej modrého svetla

Cena

nižšia

vyššia

 

Ďalšie faktory pri výbere TV

Čo ešte zohľadniť pri výbere nového televízora?

 

- Veľkosť obrazovky by sa mala odvíjať od vzdialenosti, z ktorej ju budete väčšinu času sledovať a tiež od kvality rozlíšenia obrazu:

65 palcov – 2,5 m pri Full HD a 2,1 m pri 4K

50 - 52 palcov – 2,2 m pri Full HD a 1,7 m pri 4K

46 palcov – 1,9 m pri Full HD a 1,5 m pri 4K

40 - 42 palcov – 1,7 m pri Full HD a 1,3 m pri 4K

32    palcov – 1,3 m pri Full HD

 

- Pre rozlíšenie ako také je už 4K viac menej štandardom a HD má význam iba pri menších uhlopriečkach. Dobrá cenová dostupnosť 4K už prakticky rieši túto otázku výberu za vás. Možnosťou je samozrejme i 8K, no pri tej budete musieť siahnuť oveľa hlbšie do vrecka.

 

- HDR (High Dynamic Range) a Dolby Vision sú technológie zabezpečujúce hĺbku a gradáciu odtieňov farieb. Čím modernejšie sú ich verzie, tým sú farby realistickejšie. Podpora u značiek televíznych prijímačov sa líši a rovnako tak i podpora vo vysielaní, či v tvorbe obsahu (Blu-ray) od jednotlivých producentov.

 

- Konektivita zostáva mimoriadne dôležitá – dostatočný počet HDMI portov, kvalitný AV kábel a samozrejme Bluetooth nesmú chýbať.

 

- Integrácia ovládania hlasom by už tiež mala byť samozrejmosťou. Streamingová služba Xfinity sa v doméne dostupnosti ovládania dokonca snaží posunúť ešte ďalej – nedávno uviedla možnosť detekcie pohybu oka a ovládania zrakom.

Späť na zoznam článkov

Kontakt Zobraziť desktop verziu

© PCexpres s.r.o. 2004 - 2020 | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok


© 2020 PCexpres

Chat


Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov

Napíšte nám