Po-Št: 8:00-17:00, Pia: 8:00-16:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 62

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 63

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 61

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 84

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 75

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 85

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02 / 20 60 00 69

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02 / 20 60 00 67

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 80

Po-Ne: 8:00-20:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 82

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02 / 20 60 00 74

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/ 20 60 00 77

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 81

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 71

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 70

Po-Pia: 9:00-17:00, Teraz zatvorené, Telefón: 02/20 60 00 88

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 66

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 72

Virtuálna realita, rozšírená realita a zmiešaná realita

Virtuálna realita, rozšírená realita a zmiešaná realita

Vďaka rozsiahlym investíciám a rapídnemu vývoju technológií stratila v posledných rokoch hranica medzi reálnym a virtuálnym svetom jasné kontúry. Výsledkom sú často dych berúce zážitky o akých donedávna snívali len najodvážnejší autori žánru science fiction. A hoci predstavy o využití technológií obohacujúcich ľudské vnímanie reality sú tu už viac ako polstoročie, plný praktický potenciál tohto zážitku začíname odhaľovať až teraz.

Budovy zobrazené v headsete na virtuálnu realitu.

Tri známe aplikácie technológií meniacich realitu sa zvyknú deliť podľa toho, k akým zmenám reality ich implementáciou dochádza. Virtuálna dimenzia môže užívateľa úplne pohltiť, poskytnúť mu len nenápadnú informačnú vrstvu nenarúšajúcu bežné vnímanie sveta, alebo byť interaktívnym nástrojom obohacujúcim javy a situácie odohrávajúce sa priamo pred očami.

V krátkosti, rozdiely medzi virtuálnou realitou (VR, z angl. virtual reality), rozšírenou realitou (AR, z angl. augmented reality) a zmiešanou realitou (MR, z angl. mixed reality) sú nasledovné:

Virtuálna realita (VR) prináša možnosť úplného ponorenia sa do virtuálneho sveta. Užívateľ opúšťa prostredie bežného sveta a pomocou VR headsetu sa prenesie do výhradne digitálneho prostredia.

Rozšírená realita (AR) pridáva obrazom skutočného sveta, ako ho bežne vnímame, digitálnu vrstvu s relevantným informačným obsahom prostredníctvom smartfónu, tabletu, priehľadného displeja, či AR okuliarov.

Zmiešaná realita (MR) poskytuje príležitosť digitálne objekty manipulovať a tie po tejto interakcii reagujú podobne ako reálne, hmotné objekty.

Čo konkrétne si pod každou z týchto foriem zmenenej reality predstaviť, v čom spočíva ich praktické využitie a ako môžu pomáhať? Viac odhalí bližší pohľad na technológie samotné i doteraz známe domény ich využitia. Obe tieto sféry sú však stále predmetom intenzívneho výskumu a vývoja, a nikto presne nevie, čo prinesie budúcnosť.

Virtuálna realita

VR znamená zažívať veci, ktoré naozaj neexistujú. Táto technológia produkuje realistické trojrozmerné prostredie, ktoré človek vníma ako skutočné. Po nasadení a spustení zariadenia sa užívateľovi pred očami objaví počítačom generovaný svet, v ktorom sa pohybuje, komunikuje a koná. Cieľom VR je vytvoriť čo najautentickejšiu digitálnu repliku skutočného sveta, prípadne čo najdôveryhodnejšiu simuláciu sveta fiktívneho.

Žena s headsetom na virtuálnu realitu.

Užívateľ sa tak môže preniesť do minulosti a poprechádzať sa centrom starovekého Ríma, alebo do budúcnosti a pokochať sa výhľadom z mrakodrapu, ktorého výstavba je ešte len v pláne. Vedci môžu navštíviť svety na mikro- i makroskopickej úrovni, vojaci a záchranári dokážu prejsť simuláciou pohotovostnej akcie, lekári zasa zložitou operáciou. Vizualizácie z oblasti športu prispievajú k optimalizácii prípravy atlétov, v umení ponúkajú nové inšpiratívne uhly pohľadu nielen pre sochárov, či architektov. Virtuálna realita je aj obrovským prínosom vo vzdelávaní a v jej implementácii nezaostávajú ani herný a filmový priemysel.

Ľudia využívajú headsety na virtuálnu realitu v múzeu.

V kombinácii VR headsetu s inými elektronickými zariadeniami je možné vyskúšať si lietanie ako bájny Ikaros (ležiac, za pomoci špeciálnych krídel),  v trenažéri pilotovať stíhačku z 2. svetovej vojny, na stacionárnom bicykli zjazdiť extrémny horský terén, či v zavesení na lanách pocítiť adrenalín pri zoskoku s padákom.

Lídrami na trhu s VR headsetmi obsahujúcimi takzvané HMD displeje (z angl. head-mounted display) sú značky Oculus Rift, Google Daydream, HTC Vive, Samsung Gear VR a Sony Playstation VR.

Rozšírená realita

Spôsob, akým funguje rozšírená realita nevyžaduje, na rozdiel od VR, žiadne špeciálne elektronické zariadenia. Digitálna vrstva je na obraz skutočného sveta „nanesená” pomocou softvérovej aplikácie v smartfóne, alebo tablete. To robí AR najprístupnejšou zo všetkých troch spomínaných technológií.

Rozšírená realita zobrazená na displeji smartfónu.

Typickými príkladmi AR sú známe aplikácie Google Translate / Lens, alebo napríklad hra Pokémon Go, ktorá si rýchlo získala veľa priaznivcov. Prvá z nich využíva objektív smartfónu pomocou, ktorého zameria text v cudzom jazyku, rozozná ho a preloží do iného jazyka. Tá druhá umiestňuje s pomocou GPS virtuálny avatar hráča v reálnom priestore.

Aplikácia nábytkárskeho giganta, firmy IKEA, svojim zákazníkom ponúka funkciu umiestnenia virtualizovanej podoby kusov ich nábytku do priestoru domácností, ďalšie appky umožňujú „vyskúšať“ si podobným spôsobom slnečné okuliare, hodinky, alebo dokonca tetovanie.

Rôzne druhy vrstiev popisujúce fyzický svet v bezprostrednom i vzdialenejšom okolí užívateľa sú rovnako populárne. Ich prostredníctvom sa dá porozumieť usporiadaniu súhvezdí na nočnej oblohe, zaznamenať a ohlásiť trestná činnosť v reálnom čase, zmerať uhol i vzdialenosť a zobraziť presné informácie o počasí.

Tablet zobrazujúci vizualizáciu areálu stromov a modernej stavby.

Hoci špeciálne zariadenia nie sú pre AR aplikácie nutnosťou, viaceré z nich je komfortnejšie používať na rozhraní okuliarov s priesvitným displejom a digitálnych zrkadlách, iné zase s trojdimenzionálnymi projektormi. Dôležitou súčasťou AR zariadení sú aj senzory, vďaka ktorým sa aplikácie rozšírenej reality nemusia spoliehať na prísun dát, ale môžu ich sami zbierať, analyzovať a zobrazovať. Detekcia svetelných rozdielov a rozoznávanie kontúr objektov tak môžu už čoskoro nájsť celý rad nových využití.

Nástroje ako ARKit od Apple a ARCore od Google sľubujú ešte väčšiu expanziu AR tým, že tvorbu virtuálnych vrstiev sprístupňujú bežným užívateľom.

Zmiešaná realita

Tento druh technológie kombinuje moderné citlivé senzory, kvalitnú optiku a výpočtovú silu do výslednej projekcie virtuálneho objektu v reálnom priestore, vrátane možnosti ovládať ho pohybom rúk. Keďže užívateľ zostáva prítomný v skutočnom svete, možno MR považovať za rozvinutejšie štádium rozšírenej reality. No existujú aj príklady, kedy MR generuje (podobne ako VR) väčšinu digitálneho priestoru, v ktorom sa s tým fyzickým prekrývajú len vybrané objekty.

Produkt firmy Microsoft nazvaný HoloLens sú okuliare umožňujúce užívateľovi zobrazenie holografických 3D predmetov a ich otáčanie pomocou pohybu holých rúk. Aktuálne najväčšou konkurenciou sú podobné okuliare predávané pod značkou Magic Leap.

Okuliare na zmiešanú realitu značky Magic Leap.

Praktické využitie pre MR je vo vzdelávaní, a to najmä pri školeniach zameraných na manuálnu manipuláciu, ako v oblastiach chirurgie, skladania súčiastok, dizajnu a podobne.

Najvzrušujúcejšie na MR sú možnosti jej aplikácie v budúcnosti. Tie zahŕňajú také predstavy ako 3D projekcia röntgenových snímok priamo nad telom operovaného pacienta, dróny prelietavajúce nad vybraným územím a vysielajúce tok neustále aktualizovaných dát na povrch, ktoré budú vďaka MR interpretovateľné ako objekty, alebo zdieľanie iných uhlov pohľadu na rôzne veci od viacerých užívateľov, napríklad pri priemyselnom dizajne.

Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita sú kontinuálnym pokračovaním vývojového trendu prispôsobovania toho, ako fungujú počítače tomu, ako fungujú živé organizmy. Grafické užívateľské rozhrania nahradili potrebu všetko priamo kódovať, dotykové displeje pridali prirodzené ovládanie a objektívy v smartfónoch zasa možnosť priblíženia reality, ako ju vníma užívateľ, aj ostatným. Google organizuje informácie a robí ich dostupnými a užitočnými, či sú to webstránky, knihy, mapy, alebo videá.

Technológie meniace realitu sú pokračovaním tohto procesu. Výuka o starom Ríme sa už nemusí obmedzovať na čítanie, či pozeranie dokumentov, ale možná je aj jeho virtuálna prehliadka. Transformácia videozáznamov môže sprístupniť opakované priestorové prežitie minulých zážitkov. Moderná aplikácia môže návštevníka reštaurácie navigovať z jeho domova až k stolu, ktorý si rezervoval, usadiť ho a prijať objednávku.

Aby ale VR, AR a MR mohli naplniť celý svoj potenciál, bude nutných ešte mnoho vylepšení ako v oblasti hardvéru, tak i softvéru. Headsety musia byť ľahšie a prenosnejšie, ich displeje musia mať vyššie rozlíšenie, procesory vyšší výkon a senzory lepšiu citlivosť. A všetko by to mala sprevádzať lepšia dostupnosť a širšie spektrum dát.

Vyberte pobočku pre servis:

 • 1/6

  Bratislava - Servisná centrála Osadná

  Opravy aj na počkanie, servis pc, notebook, iPhone, iPad, Samsung TAB, fotoaparát... Možnosť platby v hotovosti, aj platobnou kartou.

  Adresa:
  PCexpres, s.r.o.
  Osadná 11
  831 03 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Št: 8:00-17:00
  Pia: 8:00-16:00
  So-Ne: Zatvorené

 • 1/6

  Bratislava - Aupark Shopping Center

  aupark logo

  Moderná pobočka, skvelí technici opravia vašich elektronických miláčikov na počkanie. Na pobočke máte tiež bohatý výber príslušenstva.

  Adresa:
  Aupark
  Einsteinova 18
  851 01 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/6

  Bratislava - Avion Shopping Park

  avion

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva, najväčšie obchodné centrum na Slovensku.

  Adresa:
  Avion Shopping Park
  Ivanská cesta 16
  821 04 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/6

  Bratislava - Central

  bratislava central logo

  Moderná pobočka, skvelí technici opravia vašich elektronických miláčikov na počkanie. Na pobočke máte tiež bohatý výber príslušenstva.

  Adresa:
  CENTRAL
  Metodova 6
  821 08 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/6

  Bratislava - Eurovea

  logo eurovea

  Adresa:

  Eurovea
  Pribinova 8
  811 09 Bratislava

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/6

  Bratislava - VIVO!

  BA vivo logo

  Moderná pobočka, kde Vám skvelí technici opravia vašich elektronických miláčikov na počkanie. Na pobočke máte k dispozícii bohatý výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  VIVO!
  Vajnorská 100
  831 04 Bratislava

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/1

  Trnava - City Arena

  logo nakupne centrum big

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  City Arena
  Kollárova 20
  917 01 Trnava

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Trenčín - OC Laugaricio

  Laugaricio

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Laugaricio
  7271 Belá
  911 01 Trenčín

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Žilina - Aupark Shopping Center

  aupark jpg2

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Aupark Shopping Center
  Veľká okružná 59A
  010 01 Žilina

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Nitra - Galéria MLYNY

  nitra mlyny

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Galéria MLYNY
  Štefánikova trieda 61
  949 01 Nitra

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Prievidza - OC Korzo

  oc korzo logo

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Korzo
  Nábrežná 1913/5A
  971 01 Prievidza

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 8:00-20:00

 • 1/1

  Martin - TULIP Center

  mt tulip

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Tulip
  Pltníky 2
  036 01 Martin

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Banská Bystrica - Europa Shopping Center

  banska bystrica europa logo

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Europa Shopping Center
  Na Troskách 25
  974 01 Banská Bystrica

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Poprad - OC Forum

  Forum logo

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC FORUM
  Námestie Sv. Egídia 3290/124
  058 01 Poprad

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

 • 1/3

  Košice - Servisná centrála Tomášikova

  Opravy aj na počkanie, servis pc, notebook, iPhone, iPad, Samsung TAB, TV. Možnosť platby v hotovosti.

  Adresa:
  PCexpres, s.r.o.
  Tomášikova 16
  040 01 Košice
  Otváracie hodiny:

  Po-Pia: 9:00-17:00
  So-Ne: Zatvorené

 • 1/3

  Košice - Aupark Shopping Center

  logo aupark

  Náš najmodernejší kiosk so skvelými technikmi, ktorí vašich elektronických miláčikov znova postavia na nohy. Bohatý výber príslušenstva a príjemné prostredie je opäť samozrejmosťou.

  Adresa:

  Aupark Košice
  Námestie osloboditeľov 1
  040 01 Košice

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/3

  Košice - Atrium Optima

  pobocka optima

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Atrium OPTIMA
  Moldavská cesta 32
  040 11 Košice

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Prešov - Eperia - Shopping mall

  eperia logo

  Opravy smartfónov na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Eperia - Shopping mall
  Arm. Generála L. Svobodu 25
  080 01 Prešov

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

Nevyhovuje vám zvolená predajňa?
Nájdite svoju najbližšiu pobočku: