HOTLINE - 02 / 20 60 00 60

Zo života PCexpres

Aký je rozdiel medzi Internetom a World Wide Webom (WWW)?

22.01.2018

Aky je rozdiel medzi Internetom a World Wide Webom

 

Internet a World Wide Web – tieto dva frekventované pojmy majú rozdielne významy a označujú dva odlišné, i keď navzájom súvisiace technologické fenomény. Viete, čo presne popisujú?

 

Internet

Internet je hardvérová infraštruktúra tvorená obrovským množstvom vzájomne prepojených počítačov a iných zariadení. Od osobných počítačov (PC), vysokovýkonných mainframov, smartfónov, tabletov, alebo inej “smart” elektroniky schopnej prijímať a odosielať dáta v jednotkách zvaných packety. Prenos dát sa uskutočňuje pomocou medených drôtov, optických káblov, alebo bezdrôtových “WiFi” technológií a riadi sa súborom technických pravidiel nazývaných Internet Protocol (IP). Okrem tohto štandardu nepodlieha Internet žiadnym iným normám, či predpisom. Súčasťou Internetu sú aj menšie, uzavreté siete so špecifickým účelom – obrana, vzdelávanie, obchod a podobne.

 

Počiatky Internetu sa viažu k americkej vládnej agentúre The Advanced Research Projects Agency (ARPA) a projektu menom Semi-Automatic Ground Environment (SAGE). Ten vznikol počas Studenej vojny a mal za cieľ zber a spracovanie dát z množstva radarov na území USA a následné vytvorenie uceleného obrazu rozľahlého vzdušného priestoru.

 

Neskôr ho nasledoval projekt ARPANET, ktorý implementoval technológiu prepájania packetov a protokol TCP/IP. V rámci neho sa v roku 1969 uskutočnil aj prvý prenos dát na diaľku medzi dvoma počítačmi. Zo slova „login“ sa vtedy podarilo úspešne preniesť len prvé dve písmená, potom sa systém zrútil. ARPANET sa nasledujúce roky postupne vyvíjal a jeho integráciou s viacerými ďalšími sieťami vznikol v osemdesiatych rokoch minulého storočia Internet.

 

Internet postupne rástol a stal sa stredobodom záujmu telekomunikačných firiem. V posledných rokoch rezonuje pojem „Internet vecí“ (Internet of Things, IoT), označujúci široké spektrum elektronických zariadení pripojených k Internetu, ktoré nie sú počítačmi v bežnom zmysle slova (autá, hračky a podobne).

 

Internet slúži ako platforma pre viaceré služby prenosu dát – email, priamy prenos súborov (protokol FTP) a informácie sprístupnené použitím hypertextového protokolu (HTTP) - World Wide Web.

 

World Wide Web

World Wide Web sa zrodil vo švajčiarskom vedeckom inštitúte CERN. Pôvodným úmyslom jeho tvorcu, anglického vedca menom Tim Berners-Lee, bolo zjednodušenie komunikácie a zdieľania informácií medzi kolegami v CERN-e. V roku 1989 navrhol riešenie, postavené na technológii hypertextu, ktoré umožnilo prístup k dátam pre všetkých užívateľov siete jednoduchým kliknutím na hyperlinky. Tie tvorili a aj dodnes tvoria základnú štruktúru webu.

 

World Wide Web je teda softvérovým riešením využívajúcim hardvérovú infraštruktúru Internetu.

 

Teóriu hyperlinkov aj ako fungujú v praxi predstavil Berners-Lee na prvej webovej stránke, ktorú sám vytvoril v roku 1990. (CERN ponúka aj simuláciu jej pôvodného zobrazenia.)

 

Niekoľko rokov bol Web využívaný iba vedeckou komunitou, ale jeho popularita presvedčila CERN, aby v roku 1993 uvoľnil zdrojový kód Webu pre neobmedzené verejné používanie. Osvojenie verejnosťou bolo podľa očakávania okamžité. V priebehu krátkeho času vznikali vylepšenia a štandardizácia jazyku HTML slúžiaceho na tvorbu webstránok (konzorcium W3C).

 

Od druhej polovice deväťdesiatych rokov zaznamenal Web expanziu nevídaných rozmerov. A to nielen ako technológia, ale aj ako kultúrno-spoločenský fenomén, ovplyvňujúci mnohé stránky života. Priniesol hegemóniu firmy Google, nové možnosti obchodu, zábavy a reklamy, sociálne siete, ale aj bezpečnostné hrozby a „dot-com“ bublinu na akciových trhoch.

 

Centrom pozornosti architektúry moderného Webu je zvýšenie možností interakcie s používateľom v reálnom čase (tzv. reaktívne programovanie).

 

Finálne porovnanie 

 INTERNETWORLD WIDE WEB
Približný rok vzniku 1969 1993
Názov prvej verzie ARPANET NSFnet
Čo zahŕňa Sieť počítačov a iných zariadení, medených drôtov, optických káblov a WiFi Súbory a dokumenty uložené na mnohých počítačoch
Čím sa riadi Internet Protocol (IP) Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Na čom závisí Tvorí základ, je nezávislý od World Wide Webu Závisí na Internete
Povaha Hardvér Softvér

 

Zaujímavé odkazy

Múzeum Internetu sa nachádza pod jednou z prvých registrovaných domén (symbolics.com) a prináša stručný prehľad histórie Internetu i Webu.

Pozrite si živé štatistiky o Internete a Webe, alebo navštívte informačný portál, ktorý vznikol pri príležitosti 25. výročia Webu.

Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o podmorských internetových kábloch.

A nakoniec niečo pre priaznivcov kurióznych informácií ohľadne Internetu a Webu.

Späť na zoznam článkov

Kontakt Zobraziť desktop verziu

© PCexpres s.r.o. 2004 - 2018 | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok


© 2018 PCexpres

Chat


Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov

Napíšte nám