HOTLINE - 02 / 20 60 00 60

Zo života PCexpres

Klávesové skratky pre Windows a Mac, ktoré sa Vám určite zídu

20.08.2019

Dve klávesnice položené na sebe

 

Na uľahčenie častých a rutinných úkonov ponúkajú preddefinované klávesové skratky, ktoré, ak si ich úspešne osvojíte, vám môžu ušetriť veľa času a občas i frustrácie.

 

Detail počítačovej klávesnice

 

Populárne klávesové skratky pre Windows

 

Ctrl + C -  kopírovanie zvoleného textu, obrázku, súboru, alebo adresára do clipboardu (krátkodobého, praktického úložiska určeného pre rýchly prístup). Ctrl + X – vystrihnutie (vyňatie) zvoleného textu, obrázku, súboru, alebo adresára, s dočasným uložením v clipboarde.

 

Ctrl + V – vloženie skopírovanej, alebo vystrihnutej položky z clipboardu na miesto určené aktuálnou polohou kurzora. V prehliadačoch Chrome a Firefox obdobná kombinácia Ctrl + ShiftV vloží text ako neformátovaný „plain text“, čo môže prísť vhod pri písaní emailov.

 

Ctrl + S – uloženie aktívneho dokumentu.

 

Ctrl + F – vyhľadávnie textu v danom okne. Po použití tejto skratky sa otvorí malý panel, do ktorého užívateľ zadá text. Textový reťazec je následné vyhľadaný a zvýraznený v aktuálnom dokumente, na webstránke a podobne.

 

Ctrl + P – vyvolanie dialógového okna s nastaveniami pre tlač.

 

Ctrl + D – v prehliadačoch pridá aktuálnu webstránku medzi záložky.

 

Ctrl + Shift + B – ukázať / skryť panel so záložkami.

 

Ctrl + A – selekcia kompletne celého textu dokumentu, alebo súborov adresára.

 

Ctrl + klik – selekcia len špecifických položiek, napríklad súborov v adresári. Kliknutím vyberáte a podržanie klávesy Ctrl zabezpečí, že sú vybrané len položky, na ktoré klikáte.

 

Shift + klik – selekcia všetkých položiek „od - do“. Prvým kliknutím vyberiete prvý položku požadovanej sekvencie, druhým kliknutím poslednú. Pridržanie klávesy Shift za zabezpečí výber všetkých položiek medzi nimi.

 

Shift + šípka vpravo – selekcia sekvencie položiek postupným pridávaním po jendej. Každým stlačením šípky sa pridá k selekcii jedna v rade nasledujúca položka – v adresári súbor, v texte znak. Šípka vľavo naopak jeden znak uberá.

 

Ctrl + Shift + Esc – vyvolanie správcu úloh „Task Manager“. Funkcia známejšieho Ctrl + Alt + Delete závisí od kontextu a verzie Windows OS.

 

 

Písanie na počítačovej klávesnici

 

 

Ctrl + T – v prehliadačoch znovu otvorí novú kartu („tab“).

 

Ctrl + Shift + T – v prehliadačoch znovu otvorí poslednú zatvorenú kartu.

 

Alt + F4 – zatvorenie aktívneho dokumentu, alebo aplikácie.

 

Alt + Shift – prepínanie medzi rozloženiami klávesnice pre vopred vybrané jazyky, napríklad „SLK“ a „ENG“.

 

Alt + Tab – prepínanie medzi bežiacimi aplikáciami / otvorenými oknami.

 

Win + D – rýchle prepnutie na hlavnú pracovnú plochu.

 

Win + E – spustenie prehliadača súborov „File Explorer“.

 

Win + L – uzamknutie počítača.

 

Win + R – otvorenie okna pre spustenie programu. Po zadaní názvu (napr. „notepad“) a stlačení „Enter“ sa daný program / aplikácia spustí.

 

Win + X – rýchle menu pre prístup k základným funkciám správy a nastavenia počítača.

 

F2 – rýchle premenovanie vyznačeného súboru v adresári. Pri viacerých vyznačených súboroch budú premenované všetky, s poradovými číslami v zátvorkách – napr. „fotka_psa (1)“, „fotka_psa (2)“, atď.

 

F5/ Ctrl + R – v prehliadači obnoví (znovu načíta) aktuálnu webstránku.

 

Kompletný zoznam skratiek pre Windows a aplikácie z dielne Microsoft nájdete tu. Pre pokročilých užívateľov, ktorí by si chceli vytvoriť vlastné klávesové skratky sú k dispozícii nástroje ako WinHotKey, alebo AutoHotKey.

 

 

Populárne klávesové skratky pre Mac

 

Modifikačné klávesy Apple sú často spájané s nasledovnými špecifickými symbolmi:

  •    •  Command ⌘
  •    •  Shift ⇧
  •    •  Option ⌥
  •    •  Control ⌃
  •    •  Caps Lock ⇪

 

 

Command + Q – ukončenie chodu aplikácie. (Na rozdiel od Windows, kliknutie na „X“ v rohu okna ho iba zatvorí, no aplikácia stále beží.)

 

Command + W – zatvorenie aktívneho okna. Option + Command + W zatvorí všetky okná danej aplikácie.

 

Command + Space – zobrazenie okna „Spotlight”.

 

Command + CCommand + XCommand + V – kopírovať, vystrihnúť a prilepiť položku z clipboardu.

 

Command + F – vyhľadanie zadaného textu vo Finderi, Safari, Notes a podobne.

 

Command + M – minimalizovanie aktívneho okna.

 

Command + Shift + 3 – zosnímanie celej obrazovky. Variácia Command + Shift + 4 umožní zosnímať len vybranú časť.

 

Command + čiarka (,) – okamžité zobrazenie ponuky “Preferences” pre aktuálnu aplikáciu.

 

Command + Option + D – ukázať, alebo schovať panel “Dock”.

 

Command + Backtick (`) – pohyb medzi oknami aktívnej aplikácie.

 

Command + Tab – umožňuje cyklický pohyb medzi bežiacimi aplikáciami.

 

Command + Shift + A / U / D / H / I – vo Finderi vás podľa príslušného písmena zavedie priamo do – Applications / Utilities / Desktop / Home / iCloud.

 

Command + Shift + T – v prehliadači Safari, znovuotvorenie poslednej zatvorenej karty.

 

Písanie na klávesnici iMac

 

Shift + Command + \ - najrýchlejší spôsob, ako v Safari zobraziť všetky otvorené karty v jednom okne.

 

Command + Z – zvrátenie (anulovanie) poslednej vykonanej akcie. Pre znovuvykonanie akcie použite Command + Shift + Z.

 

Command + A – selekcia celého textu daného dokumentu, alebo webstránky. Deselekciu dosiahnete pomocou Command + Option + A.

 

Command + bodkočiarka (;) – vyznačenie všetkých gramatických a pravopisných chýb v texte.

 

Command + Up Arrow – otvorenie adresára, v ktorom sa nachádza aktuálny adresár (o úroveň vyššie).

 

Command + hranaté zátvorky ([ / ]) – pohyb do predchádzajúceho, resp. nasledujúceho adresára na rovnakej úrovni.

 

Fn dvakrát po sebe – aktivácia mikrofónu na zadanie textu. Po stlačení klávesy dvakrát za sebou sa hovorené slovo transformuje na text na obrazovke. Akcia sa ukončí jedným stlačením Fn.

 

Option + Shift + hlasitosť (+ / -) – pridanie, alebo ubratie hlasitosti zvuku.

 

Option + Shift + Command + V – vloží skopírovaný text tak, aby formátovanie zodpovedalo cieľovému dokumentu.

 

Shift + Command + Delete – vyprázdnenie odpadkového koša „Trash”. Pre rýchlejšiu možnosť, bez dialógu výzvy o potvrdení akcie, použite Option + Shift + Command + Delete.

 

Option + Command + Power button (alebo Option + Command + Media Eject) – prepnutie do spánkového režimu.

 

Shift + Command + Q - odhlásenie užívateľa.

 

Kompletný zoznam macOS skratiek nájdete tu. Aplikácie AlfredKeyboard Maestro poskytujú možnosti pre kreatívnejších užívateľov, ktorí si túžia zadefinovať skratky „na mieru“ vlastným potrebám. 

Späť na zoznam článkov

Kontakt Zobraziť desktop verziu

© PCexpres s.r.o. 2004 - 2019 | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok


© 2019 PCexpres

Chat


Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov

Napíšte nám