HOTLINE - 02 / 20 60 00 60

Zo života PCexpres

Naučte svoje deti "kódovať" pomocou nových kociek Sony KOOV

27.11.2017

Naucte svoje deti programovat so Sony KOOV2

 

Nová STEM hračka od Sony prináša oveľa viac, ako len stavbu robotov, či základy programovania – ucelený pohľad na technológie a princípy ich vývoja.

 

Hračky, označované STEM (skratka angl. “science, technology, engineering and mathematics”) majú ambíciu slúžiť, okrem zábavy, aj ako pomôcka pri vzdelávaní v inak abstraktných technických disciplínach. Novinkou je, vo viacerých ohľadoch inovatívna, programovateľná elektronická stavebnica Sony KOOV.

 

Viac, ako len skladací robot

KOOV je premyslenou kombináciou viacerých moderných technológií a myšlienok, ako ich sprístupniť deťom.

 

Základ stavebnice tvoria farebné dielce rôznych tvarov, z ktorých možno postaviť malé roboty. Prepojením dielcov so snímačmi a pohonnými jednotkami nadobudne robot senzorické a pohybové funkcie. Hotový robot je potom napojený na centrálny ovládací panel a riadený pomocou aplikácie v PC, či tablete. Programovanie pohybu a správania robota sa deje  v originálnom grafickom programovacom jazyku.

 

Originálna aplikácia ponúka aj zábavnou formou podaný vzdelávací obsah a 3D grafický simulátor stavebnice.

 

Dôležitou súčasťou celého konceptu KOOV je online komunita, v ktorej majú mladí inžinieri príležitosť podeliť sa o svoje výtvory a skúsenosti.

 

KOOV integruje hardvér a softvér, fyzickú štruktúru a model, ale aj individuálne experimentovanie a spätnú väzbu od komunity. Napomáha tak pochopeniu viacerých podstatných aspektov fungovania súčasných technológií a ich vývoja.

 

 

Hardvér

Stavebnica obsahuje sedem typov plastových dielcov, odlišujúcich sa farbou i tvarom. Všetky sa dajú navzájom spájať a formovať do podoby robota. Dielce sú priehľadné, čo umožňuje rozlíšenie prvkov umiestnených hlbšie vo viacvrstvových štruktúrach. Vzhľadom pripomínajú aj pixely, či stavebné prvky známej hry Minecraft. Doplnené sú niekoľkými ďalšími praktickými plastovými súčiastkami, ako sú napríklad kolesá.

 

Dielce sú zároveň kompatibilné aj s elektronickými prvkami, zabezpečujúcimi pohybové a senzorické funkcie. KOOV ponúka napríklad snímač svetla, LED diódy, servo a DC motory, či bzučiak.

 

Zámerom tvorcov tímu Sony Global Education bolo priamo a vizuálne demonštrovať ovládanie konkrétnych elektronických prvkov. Vzhľadom k tomu, zvolili prepojenie s hlavným panelom pomocou drôtov a nie možno jednoduchšie vyzerajúcou bezdrôtovou technológiou.

 

Softvér

Čaro KOOV spočíva v tom, že roboty sú programovateľné a to dokonca v regulárnom programovacom jazyku. Ten je priamo vyvinutý zo známeho a populárneho začiatočníckeho jazyka Scratch.

 

Jeho podstatou je, že v ňom vytvorený program je poskladaný z malých grafických blokov, ktoré plnia rovnaké funkcie ako písané výrazy v štandardnom programovaní. Každý výraz, či deklarácia premennej má svoju vlastnú grafickú reprezentáciu. Súvisiace výrazy pritom zdieľajú farby a  tvary. Grafické prvky možno navzájom spájať do väčších celkov, hierarchicky ich usporiadať a tým vlastne vytvoriť program.

 

Takýto jazyk má pre začínajúcich programátorov viacero výhod. Nevyžaduje učenie sa výrazov, eliminuje možnosť syntaktických chýb a priamo znázorňuje dôležité logické súvislosti.

 

V kontexte stavebnice KOOV je však najpodstatnejšia interakcia programu s robotom. Dopad každej zmeny v programe možno ihneď otestovať priamo na správaní robota. Mladý programátor tak získa ucelenejší obraz o vzťahoch medzi fyzickou a abstraktnou časťou technológie. Práve takáto responzivita sa stáva jedným z kľúčových princípov moderného vývoja.

  

Aplikácia

Programovacie prostredie je súčasťou sprievodnej aplikácie KOOV. Tá obsahuje aj interaktívny vzdelávací kurz, detailné 3D návody na konštrukciu robotov a možnosť zapojenia sa do užívateľskej komunity.

 

Kurz pozostáva zo šiestich modulov a ponúka viac ako 30 hodín obsahu. Moduly postupne sprevádzajú užívateľa všetkými krokmi potrebnými k porozumeniu jednotlivým častiam stavebnice. Úvod patrí základom programovania. Zostávajúce moduly potom predstavujú všetky elektronické súčiastky - ich funkcie, spôsoby zapojenia a aj súvisiace programovacie koncepty. Súčasťou každého modulu sú štyri praktické úlohy.

 

3D návody na stavbu robotov zasa názorne, na konkrétnych projektoch, zobrazujú spájanie plastových dielcov, elektronických komponentov a hlavného panelu. 3D modelovacie prostredie ponúka aj režim voľnej tvorby, vhodný pre efektívnejšiu vizualizáciu a experimentovanie pri realizácii vlastných nápadov.

 

Aplikácia umožňuje deťom aj rozširovanie tvorivej perspektívy zdieľaním projektov s ostatnými, vzájomnou inšpiráciou a spätnou väzbou.

 

 

KOOV na trhu

Stavebnica KOOV sa v maloobchodnej sieti dá zatiaľ zakúpiť iba v Japonsku a v  Číne. Na americký trh bola uvedená len v lete roku 2017, a to pre veľké firmy pomerne nezvyčajnou formou, crowdsourcingovou kampaňou. Sony to vysvetľuje tým, že ich sekcia Sony Global Education, predstavuje akoby autonómny start-up. Potrebuje si preto v silnej konkurencii STEM hračiek najprv preveriť záujem a odozvu trhu. Doposiaľ sa kampaň javí pomerne vydarenou.

 

Či KOOV obstojí dlhodobo ukáže čas. Ako relatívne nevýhody by sa mohli javiť vyššia cena, neústretovosť voči open source komunite, alebo príliš striktné vymedzenie cieľovej vekovej skupiny.

 

Šance na úspech mu naopak zvyšujú jednoduchosť a zrozumiteľnosť, ale najmä realistické poňatie technologického vývoja ako viacrozmerného integrovaného procesu. Práve to by mohlo z KOOV robiť atraktívnu investíciu do budúcnosti dieťaťa.

Späť na zoznam článkov

Kontakt Zobraziť desktop verziu

© PCexpres s.r.o. 2004 - 2019 | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok


© 2019 PCexpres

Chat


Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov

Napíšte nám