HOTLINE - 02 / 20 60 00 60

Zo života PCexpres

Písanie správ počas spánku je reálny problém, takže svoj mobil radšej neukladajte blízko postele

14.05.2019

Žena na mobile po tme v posteli

Čo robiť, keď zistíte, že trpíte touto novou znepokojivou spánkovou poruchou a ako jej môžete predchádzať. 

 

Nedávna štúdia vrhla viac svetla na fenomén písania textových správ zo spánku (tzv. sleep texting). Ten nastáva, keď v noci siahnete po mobilnom telefóne, napíšete a odošlete správu, no na nič z toho sa ráno nepamätáte. A hoci to možno neznie ako časté, či pravdepodobné správanie, zistilo sa, že sa objavuje u dosť významnej časti ľudí, najmä tých mladších.

 

Vo väčšine prípadov je impulzom na písanie správ počas spánku zvuk prijatej notifikácie. Nejde teda ani tak o spontánny akt námesačnosti, ako skôr o „naučenú“ reakciu na podnet, vyslaný z telefónu ležiaceho neďaleko postele. Mozog si ho interpretuje rovnako ako v bdelom stave a telo na jeho základe automaticky koná.

 

No keďže rozpoznávanie znakov, ani pohybová koordinácia nefungujú v spánku dostatočne, prejavuje sa to na obsahu takýchto správ. Bývajú nezrozumiteľné, bezduché a, ak má užívateľ zapnutú autokorekciu a sú gramaticky správne, môžu pôsobiť mätúco a vyvolávať dohady o ich význame.

 

Okrem takejto reaktívnej podoby môže, v menšej miere, k písaniu správ dochádzať i na popud snového deja. Výnimočne sa to tiež stáva úplne spontánne, bez zjavnej príčiny.

 

Príčiny

V spánku sme schopní vykonávať viacero aktivít. Najčastejšou je námesačnosť, no známe sú aj jedenie, sprchovanie, pohlavný styk, či dokonca šoférovanie. Medicínsky sa všetky tieto poruchy označujú súhrnným termínom parasomnia. Písanie správ, i keď je menej závažným prípadom, sem patrí tiež.

 

Pre parasomnie býva typické, že sa objavujú počas špecifických fáz spánkového cyklu. Napríklad k námesačnosti dochádza pri náhlych precitnutiach z fázy hlbokého spánku REM. Či sa aj písanie správ viaže na určitú spánkovú fázu nie je aktuálne známe. No keďže zvuky notifikácií nás dokážu pri plytšom spánku mnohokrát i prebudiť, nemožno vylúčiť, že v hlbších fázach vyvolajú práve nutkanie odpovedať na správu.

 

K rizikovým faktorom tejto poruchy patria stres, nedostatok spánku, jeho umelé prerušovanie a zmeny režimu, alebo horúčka. Úlohu môže zohrávať aj genetika, ak sa v už rodine vyskytovali iné formy parasomnie. Poruchy tohto druhu sú bežnejšie v mladšom veku, no nevyhýbajú sa ani starším ľuďom, u ktorých môžu mať aj iné príčiny: problémy s dýchaním, užívanie liekov (najmä antidepresív), psychoaktívnych látok (alkohol, drogy), či iné zdravotné problémy.

 

Dievča spí s mobilom v posteli

 

Prevencia

Posielanie správ zo spánku obyčajne nepredstavuje akútnu hrozbu. Navštíviť lekára by ste však mali, ak máte pochybnosti o tom, či nemá vaša parasomnia hlbšie príčiny. V prípade obáv, že vás táto aktivita môže strápniť, alebo vám poškodiť reputáciu, je skôr namieste urobiť niekoľko preventívnych opatrení.

 

Predtým ako si večer ľahnete:

-    vypnite váš mobilný telefón, alebo ho prepnite do nočného režimu,

-    vypnite zvuky a notifikácie,

-    nechajte telefón mimo spálne,

-    aspoň hodinu pred spaním telefón nepoužívajte.

 

Tieto návyky vám, mimochodom, pomôžu kvalitnejšie sa vyspať i keď práve netrpíte parasomniou. Ľahšie a rýchlejšie zaspíte, budete mať tuhší spánok a prebudíte sa čerstvejší. Viac informácií ako si tieto návyky osvojíte, nájdete aj v našom staršom článku o technologickom detoxe.

 

Menej ideálnym spôsobom ako písaniu predísť, obzvlášť obľúbeným u vynaliezavých tínejdžerov, je nechať telefón pri posteli a spávať v hrubých rukaviciach. A keďže práve mladí ľudia sú najintenzívnejšími a zároveň najzraniteľnejšími užívateľmi smartfónov, je iste namieste aj intervencia zo strany rodičov.

 

Študentom s čulým spoločenským životom sa už i tak dostáva v priemere menej hodín spánku (len 6- 7), ako by potrebovali. Ak je jeho kvalita ešte aj znížená častými prerušeniami, vplyvom modrého svetla vyžarovaného displejom a parasomniou, následky môžu byť dramatické. Typickými prejavmi sú znížený reakčný čas, zhoršená pamäť a narušená emočná rovnováha.

 

Hoci písanie textových správ zo spánku nepredstavuje ten najvážnejší problém, ktorému väčšina z nás čelí, predchádzať mu „vykázaním“ smartfónu zo spálne má aj viacero ďalších blahodarných účinkov na kvalitu života.

Späť na zoznam článkov

Kontakt Zobraziť desktop verziu

© PCexpres s.r.o. 2004 - 2019 | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok


© 2019 PCexpres

Chat


Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov

Napíšte nám