HOTLINE - 02 / 20 60 00 60

Zo života PCexpres

Poznáte všetky triky vyhľadávania na Google?

02.10.2019

Najväčší webový vyhľadávač oslávil v septembri svoje 21. narodeniny a tomuto zrelému veku zodpovedá aj jeho funkcionalita. Často mimo pozornosti bežného užívateľa, Google v sebe ukrýva množstvo pokročilých funkcií. Časť z nich uľahčuje samotné vyhľadávanie, iné sú zasa veľmi praktickými nástrojmi, nápomocnými v každodennom živote. Ak sa vám podarí osvojiť si a zaradiť do vášho „googlenia“ niektoré z nasledujúcich trikov, časom sa budete čudovať, ako ste mohli fungovať bez nich.

 

Telefón a obrazovka počítača otvorená na Google vyhľadávači

 

Rýchle fakty

Pre prístup k často vyhľadávaným verejne dostupným informáciám stačí zadať relevantný vstupný výraz a Google k nemu automaticky nájde kontext a zobrazí výsledok. Odpadá tak nutnosť ďalšieho klikania, alebo návštevy konkrétnych stránok. Pri skúšaní všetkých trikov sme zistili, že niektoré fungujú, len ak nie ste prihlásený vo svojom Google účte.

 

Konverzia fyzikálnych jednotiek - či sa chystáte variť podľa amerického receptu a hľadáte rýchly prevod hmotnostných jednotiek, alebo čítate historickú knihu a chcete si vytvoriť realistickejší obraz o archaických mierach, stačí zadať „1 lb to grams“, či „1 firkin to l“ a zobrazí sa priamo výsledok prevodu.

 

Konverzia fyzikálnych jednotiek na Googli

 

Konverzia mien – rovnaká funkcionalita je prístupná aj pre menové páry, napríklad „1 eur to czk“ úplne postačí.

 

Kalkulačky – okrem základnej a vedeckej verzie, určeným na všeobecné výpočty, ponúka Google aj kalkulačky upravené pre špecifické domény, ako sú výpočty mesačných splátok hypotéky a výška prepitného z ceny účtu. Zadajte len “mortgage calculator” (funguje len v niektorých krajinách) alebo skúste “tip calculator”.

 

Zložitejšie matematické operácie – ak neviete, čo si predstaviť pod nejakou matematickou funkciou, Google rozumie matematickej notácii a zobrazí jej priebeh v grafe. Okrem toho aj zrozumiteľne znázorní vzorce pre výpočet rôznych veličín, napr. „volume of a cylinder“ pre objem valca. 

 

Výpočet objemu valca na Googli

 

Preklad slov – prehliadač integruje aj preklad samostatných slov a porozumie priamočiarym zadaniam ako „submarine to slovak“. Pre viacslovné výrazy je lepšie použiť Google translator.

 

Slovníková definícia – rýchlejšie ako nalistovať definíciu slova v slovníku, je slovo vyhľadať spolu s formulkou „define:“ vloženou pred ním. Výsledkom je jeho slovníková definícia, návrhy synoným a prípadne aj preklad do iného jazyka. (Táto funkcia nefunguje pre všetky jazyky.)

 

Burzové ceny – na prehľad vývoja kurzu akcií obchodovaných na svetových burzách netreba viac ako skratku, pod ktorou sa akcie obchodujú. Pre „AMZN“ tak Google ukáže prehľadný interaktívny graf so všetkými dôležitými dátami o akciách Amazonu.

 

Sledovanie zásielok – automatické je aj rozoznávanie identifikačných kódov zásielok celosvetových prepravcov, ako sú UPS, Fedex a DHL. Po ich vyhľadaní uvidíte progres a status zásielky na ceste k vám.

 

Informácie o letoch – keďže každý let lietadla má tiež unikátne ID, čo prehliadač využíva na priame zobrazenie detailov letu bez toho, aby ste museli prehľadávať webstránku letiska, alebo leteckej spoločnosti. (Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách.)

 

Kódovanie farieb – farebná škála má pre potreby digitálneho dizajnu i tlače viacero systémov rozpoznávania farieb. Známe sú pod skratkami HEX, RGB, HSL, CMYK a podobne. Google si s mnohými z nich dobre rozumie  - HEX, šesťmiestny kód so znakom „#“ na začiatku, napr. „#EB882B“, alebo RGB vo formáte „rgb(235, 136, 43)“. Odpovedá prehľadnou tabuľkou, s vizuálnou prezentáciou danej farby, jej umiestneniami na farebných škálach a hodnotami pre kódovanie v iných systémoch. „Color picker“ je možnosť pre tých, ktorí sa chcú len pohrať so škálou.

 

Zobrazenie informácií o farbe podľa kódu na Googli

 

Nutričné informácie – intuitívne pochopenie a interpretáciu nutričných dotazov ocenia nielen tí na diéte. Na „Žĺtok množstvo tuku“ vráti Google jednoznačnú odpoveď a pridá aj kompletný zoznam ostatných živín.

 

Slovný prepis veľkých čísel – správne prečítať viacmiestne číslo, špeciálne keď jednotlivé rády nie sú oddelené medzerami, nie je vždy pre človeka hračka, pre Google však áno. Magická formulka vyzerá takto „=english“, čiže „94743558071=english“ a slovný prepis máte k dispozícii.

 

Slovný prepis veľkých čísel na Googli

 

IP adresa – pre okamžitú odpoveď o vašej aktuálnej IP adrese netreba nič viac len „IP address“ a Enter/Return.

 

Rýchlosť internetu – aké rýchle je vaše pripojenie k internetu zistíte vyhľadaním „speed test“ a následným kliknutím na „Run speed test“. (Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách.)

 

Priebežné informácie rôzneho druhu – otváracie hodiny, časy predstavení, športové a volebné výsledky, čas v iných zónach, počasie a stav ovzdušia sú už takisto samozrejmosťou.

 

 

Praktické nástroje

Ďalšie technológie prehliadača ho po spustení premenia na spoľahlivé praktické pomôcky.

 

Časovač a stopky – „timer“ a „stopwatch“ splnia presne tie funkcie, ktoré od nich očakávate.

 

Metronóm – na odpočítavanie tempa je tu zasa nastaviteľný „metronom“. Jeho nastaviteľná škála má od 40 do 218 temp za minútu.

 

Vodováha – ak potrebujete vyrovnať obraz na stene, ale stále sa vám akosi nezdá, že je presne v rovine, nemusíte si sťahovať novú appku. Zadajte „bubble level“ a vodováhu máte priamo v prehliadači.

 

Generátor náhodných čísel – ponúka Google hneď v dvoch formách. Prvá, „random number generator“, prosto nájde náhodné číslo v danom rozmedzí, vrátane záporných. Druhá, „spinner“ je otočným kolesom s limitom maximálne do 20.

 

Hod kockou... – prípadne aj viacerými súčasne. „Hod kockou“ má v ponuke klasickú 6-stennú hraciu kocku v 3D grafike, ku ktorej môžete pridať ľubovoľný počet ďalších. No ak chcete neštandardnú, viacstennú alternatívu, v ponuke sú aj také. Len kliknite na jednu z predvolených, alebo si zadefinujte vlastnú.

 

Funkcia hod kockou na Googli

 

...alebo mincou – pre binárne rozhodnutia áno/nie je často vhodnejšia minca. Po zadaní „flip a coin“ je vám jedna ihneď k dispozícii – dokonale vyvážená, s hlavou i znakom.

 

Funkcia hod mincou na Googli

 

Dychové cvičenie – na požiadavku „breathing exercise“ reaguje Google minútovým dychovým cvičením. Na obrazovke sa zjaví biely kruh na modrom pozadí, ktorý sa zväčšuje a zasa zmenšuje spolu s inštrukciami o nádychu a výdychu.

 

 

Pokročilé techniky

Do riadku vyhľadávania môžete k hľadaným slovám pridať viacero parametrov, ktoré obmedzia rozsah výsledkov a môžu vám ušetriť veľa času.

 

Citácia v úvodzovkách – ak viete presne čo hľadáte, potom môžete hľadaný text zadať do úvodzoviek a Google zobrazí len stránky, v ktorých sa text nachádza. Napríklad, medzi výsledkami pre "Imagine there's no heaven It's easy if you try" budú iba stránky obsahujúce presne túto citáciu z piesne Johna Lennona.

 

Chýbajúce slová / znaky – naopak, ak poznáte len úryvok textu a niektoré slová, prípadne hlásky potrebujete dohľadať, použite namiesto nich znak „*“ (známy aj ako asterix, alebo wildcard). „* there's no heaven It's easy if you try“ nájde text piesne aj bez úvodného slova.

Typ súboru – pre obmedzenie súborových formátov je vhodný parameter „filetype:“. Ten zaručí, že budú vyhľadané len zvolené formáty. Vyskúšajte „filetype:pdf ústava slovenskej republiky“ pre text ústavy v PDF.

 

V rámci domény – parameter „site:“ môžete použiť dvoma spôsobmi. V spojení len s názvom domény najvyššej úrovne limitujete rozsah hľadania na uvedenú doménu. „site:edu amazon“ tak vyselektuje iba stránky s top-level doménou „.edu“ a odignoruje inak početné domény patriace firme Amazon.

S celým názvom domény prinútite Google hľadať na danej stránke - „site:nytimes.com Peter Sagan“ nájde zmienky o našom cyklistovi v online verzii New York Times.

 

Dôležité slová – niekedy sa potrebujete uistiť, že text bude (alebo nebude) obsahovať určité výrazy. Spojkami „a“, ani „and“ váš zámer nedosiahnete. Oveľa lepšie je použiť znaky „+“ a „-“. Príklady: „guláš +vegetariánsky“, „medveď -hnedý“.

 

Rozmedzie – veľmi praktický trik hlavne pri prehliadaní cenových ponúk. Definícia rozmedzia sa zadáva hraničnými hodnotami a troma bodkami medzi nimi – „Blu-ray prehrávač 100...250“.

 

Vrátane synoným – znak pre tento parameter sa nazýva tilda, alebo vlnovka „~“ a na slovenskej klávesnici ho nájdete pod kombináciou pravej klávesy Alt a číslice 1 (pravý Atl + 1). Zadáva sa pred slovom, ktorého synonymá by malo vyhľadávanie zahŕňať. Výsledky pre „~publikácia o dinosauroch“ budú obsahovať aj také stránky, kde je slovo „publikácia“ nahradené slovami „kniha“, „encyklopédia“ a podobne.

 

Buď / alebo pomocou OR – alternatívne výrazy však môžete elegantne definovať aj sami použitím logického operátora OR -  ‘ „globálne otepľovanie“ OR „klimatické zmeny“ ’.

 

Príbuzné stránky – parameter „related:“ zariadi, aby Google našiel relevantné príbuzné stránky. Po zadaní „related:fcbarcelona.com“ sa zobrazia len stránky súvisiace s mestom Barcelona, alebo miestnym futbalovým klubom.

Rozšírené vyhľadávanie – pre detailnejšiu špecifikáciu viacerých parametrov naraz má Google prehľadnejšie užívateľské rozhranie na podstránkach pre pokročilé vyhľadávanie:

https://www.google.com/advanced_search

https://www.google.com/advanced_image_search

 

 

Personalizácia

Úpravou nastavení a prihlásením sa do osobného účtu sa vaše možnosti rozšíria ešte viac.

 

Bezpečné vyhľadávanie – v prípade, že počítač zdieľate s deťmi, explicitný obsah môžete z vyhľadávanie vylúčiť v nastaveniach pod „Zapnúť Bezpečné vyhľadávanie“.

 

Zbierky obrázkov – obľúbené obrázky si po prihlásení do účtu môžete uložiť do zbierok, kde ich nájdete vždy, keď ich budete opäť potrebovať.

 

História aktivity – záznamy o vašej histórii vyhľadávania spolu s nástrojmi jej riadenia a množstvom užitočných rád ohľadom ochrany súkromia nájdete po prihlásení na podstránke: 

https://myactivity.google.com/

 

Nastavenia – kompletná personalizácia nastavení je možná cez: 

https://www.google.com/preferences

 

 

Pre zábavu

Firma Google svojich zamestnancov podporuje v tom, aby až 20 % svojho pracovného času venovali osobným projektom. Jedným z výstupov je aj projekt nazvaný “Easter Eggs”. Ide o sériu skrytých funkcií, ktoré vznikli práve z iniciatívy zamestnancov. Tie užitočnejšie, ako vodováha, či metronóm, už boli spomenuté, no mnoho ďalších vzniklo viac pre zábavu.

 

Askew – vyhľadanie tohto slova zošikmí celú stránku výsledkov do uhla.

 

Funkcia Askew naklonenia obrazovky na Googli

 

Google in 1998 – vás vezme v čase späť do prvého roku existencie Google.

 

Atari Breakout – najprv vyhľadať, potom kliknúť na výsledky pre obrázky a o nečakanú zábavu máte na pár hodín postarané.

 

Do a barrel roll – čiže otočka o 360 stupňov.

 

Blink HTML – niečo na vás zažmurká.

 

Recursion – mysleli ste: recursion, mysleli ste: recursion, … Ide o matematický vtip, rekurzívna funkcia odkazuje sama na seba a Google vo výsledkoch pre výraz „recursion” vždy zobrazí hlášku „Did you mean: recursion”

 

Chybové hlásenie - https://www.google.com/teapot

 

Pacman – kde sa dá najrýchlejšie zohnať joystick? ☺

Späť na zoznam článkov

Kontakt Zobraziť desktop verziu

© PCexpres s.r.o. 2004 - 2019 | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok


© 2019 PCexpres

Chat


Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov

Napíšte nám